x

VERGİ BORCU OLAN MÜKELLEFLER AÇIKLANACAK(2019:25)

                                   VERGİ BORCU OLAN MÜKELLEFLER AÇIKLANACAK

Tarih: 05.08.2019

Sayı: 2019:25

3 Ağustos 2019 tarih ve 30851 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 508 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile kesinleşmiş vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların kamuya açıklanmasına ilişkin hususlar yer almaktadır.

Vergi Usul Kanunu’nun 5 inci maddesi ile mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarlarının kamuya açıklanması hususunda  Maliye Bakanlığı (Hazine ve Maliye Bakanlığı)’na yetki verilmiştir.

Bu yetkiye istinaden düzenlenen 508 seri no’lu Tebliğde, ikmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar yer almaktadır:

 

Açıklanacak Tutar: Her bir vergi dairesine 250.000 TL ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükellefler açıklanacaktır.

Açıklamada, 31.12.2018 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 30.6.2019 tarihine kadar ödenmemiş bulunan vergi ve cezalar ile 1.6.2018-31.5.2019 tarihleri arasında kesinleşen tarhiyatlar dikkate alınacaktır.

 

Açıklama Yer ve Zamanı: 26.08.2019 ile 09.09.2019 tarihleri (bu tarihler dahil ) arasında vergi dairelerinde ilan koymaya mahsus yerlerde asılacak;  10.9.2019 ile 24.9.2019 tarihleri arasında ise Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde ilan edilecektir.

 

Açıklama Kapsamına Alınmayanlar

1)31/12/2010 tarihinden önceki dönemlere ait  vergi, vergi cezaları, gecikme faizleri ve  gecikme zamlarının yapılandırılmasına ilişkin  6111 sayılı Kanuna göre yapılandırılması devam eden mükellefler

2) 30.04.2014 tarihinden önceki dönemlere ait  vergi, vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamlarının yapılandırılmasına ilişkin 6552 sayılı Kanuna göre  yapılandırılması devam eden mükellefler

3) 30.06.2016 tarihinden önceki dönemlere ait  vergi, vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamlarının yapılandırılmasına ilişkin 6736 sayılı Kanuna göre  yapılandırılması devam eden mükellefler

4) 31.3.2017 tarihinden önceki dönemlere ait  vergi, vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamlarının yapılandırılması ile ilgili 7020 sayılı Kanuna göre  yapılandırılması devam eden mükellefler

5) 31.3.2018 tarihinden önceki dönemlere ait  vergi, vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamlarının yapılandırılmasına ilişkin 7020 sayılı Kanuna göre  yapılandırılması devam eden mükellefler ile

6) Hazine Müsteşarlığı’na borçları ile ilgili takas ve mahsup için yaptıkları başvuruları kabul edilen belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile sermayesinin %50'sinden fazlası belediyelere ait şirketlerin  vadesi 31.12.2004 tarihi ve öncesine rastlayan borçları.

 

İlgili Tebliğ Ektedir.Saygılarımızla..