x

BAZI AVUKATLIK HİZMETLERİNDE KDV ORANI DEĞİŞTİ(2019:28)

                        BAZI AVUKATLIK HİZMETLERİNDE KDV ORANI DEĞİŞTİ

Tarih: 04.10.2019

Sayı: 2019:28

2 Ekim 2019 tarih ve 30906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 1594 sayılı Karar ile, aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri; bu davalara bağlı kanun yolları; iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetlerinde % 18 olan KDV oranı 2 Ekim 2019 tarihinden itibaren %8 olarak uygulanacaktır.

İlgili Karaname Ektedir.Saygılarımızla,

 

 

Ekli Dosyalar :