x

GECİKME ZAMMI ORANI % 2 ‘YE İNDİRİLDİ(2019:29)

                                     GECİKME ZAMMI ORANI % 2 ‘YE İNDİRİLDİ

Tarih: 04.10.2019

Sayı: 2019:29

2 Ekim  2019 tarih ve 30906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 51 inci maddesi uyarınca amme alacakları için %25 uygulanan aylık gecikme zammı oranı 2 Ekim 2019 tarihinden itibaren %2 olarak belirlenmiştir. 

İlgili Kararname Ektedir.Saygılarımızla,

Ekli Dosyalar :