x

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:485)(2017:38)

 

 

                VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:485)

 

Tarih: 28.12.2017

Sirküler: 2017:38

17 Aralık 2017 tarih ve 30273 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 485 sıra no’lu Vergi Usul kanunu Genel Tebliği’nde 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Vergi Usul Kanunu’nda yapılan düzenlemelere ilişkin aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir:

 

 

Bilinen işyeri adresleri

 

- Mükellef tarafından işe başlamada bildirilen

- Adres değişikliğinde bildirilen

- Yoklama fişinde yer alan

- İlgilinin imzası bulunmak şartıyla yetkili memurlar tarafından bir tutanakla tespit edilen

adreslerdir.

 

Bilinen adreste tebliğ

 

İşyeri adresinde tebliğ yapılacak olanların;

 

- Geçici veya daimi ayrılma gibi nedenlerle bu adresinde bulunamaması,

-Vergi Usul Kanunu’na göre  işi bırakması veya işini bırakmış addolunması

 

 Hallerinde tebliğ, gerçek kişilerde kendisinin, tüzel kişilerde bunların başkan, müdür veya kanuni temsilcilerinden birinin, tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde ise bunları idare edenler veya varsa temsilcilerinden herhangi birinin adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinde yapılacaktır.

 

Bilinen işyeri adresi olmayanlara tebliğ ise doğrudan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinde yapılacaktır.

 

 Tebliğ evrakının teslimi

 

Bilinen işyeri adreslerinden tebligat yapacak makama en son olarak bildirilmiş veya bu makamca tespit edilmiş olanı dikkate alınır ve tebliğ öncelikle bu adreste yapılır.

 

Tebliğ olunacak evrakı içeren zarf posta idaresince muhatabına verilir ve bu durum muhatap ile posta memuru tarafından tebliğ alındısına tarih ve imza konulmak suretiyle tespit olunur. Zarfın, posta memuru tarafından muhatabına verildiği tarihte tebliğ yapılmış sayılır.

Muhatap adresinde bulunamazsa durum, posta memuru tarafından tebliğ alındısı üzerine şerh ve imza edilir. Bu durumda kapıya pusula yapıştırılmaz ve tebliğ evrakı derhal gönderildiği idareye iade edilir.

Bu takdirde tebliğ;

- Gerçek kişilerde kendisinin,

- Tüzel kişilerde bunların başkan, müdür veya kanuni temsilcilerinden birinin,

- Tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde bunları idare edenler veya varsa temsilcilerinden herhangi birinin

adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinde yapılır.

 

 

Muhatabın tebellüğden imtina etmesi

 

Bilinen işyeri veya yerleşim yeri adresinde bulunmasına karşın muhatabın tebellüğden imtina etmesi durumunda, posta memuru tarafından tebliğ evrakının gönderildiği idareden alınabileceği şerhini içeren pusula kapıya yapıştırılır. Bu durum, posta memuru tarafından tebliğ alındısı üzerine şerh ve imza edilerek tebliğ evrakı gönderildiği idareye iade edilir. Bu durumda tebliğ, pusulanın kapıya yapıştırıldığı tarihte yapılmış sayılır.

 

 

Tebliğin ilanla yapılacağı haller

.

Aşağıda yazılı hallerde tebliğ ilan yoluyla yapılır:

a)  Muhatabın bilinen adresi yoksa,

b) Bilinen adreste tebliğ yapılamaması halinde, muhatabın adres kayıt sisteminde kayıtlı bir adresi bulunmazsa,

c) Yabancı memleketlerde bulunanlara tebliğ yapılmasına imkân bulunmazsa,

d) Başka nedenlerden dolayı tebliğ yapılmasına imkan bulunmazsa

 

Adres değişikliklerinin bildirilmesi

 

Maddede yapılan değişiklikle, mükelleflerin yerleşim yeri adresi değişikliklerini vergi dairesine bildirme zorunluluğu kaldırılmış olmakla birlikte, işyeri adreslerini değiştiren mükelleflerin yeni işyeri adreslerini vergi dairesine bildirme mecburiyeti devam etmektedir.

 

İlgili Tebliğ Ektedir .Saygılarımızla..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekli Dosyalar :