x

2020 YILI ASGARİ ÜCRET VE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI(2019:45)

2020 YILI  ASGARİ ÜCRET VE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI

 

Tarih: 27.12.2019

Sayı: 2019:45

27.12.2019 tarih ve 30991 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2019/1 sayılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı ile 01 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında uygulanacak brüt asgari ücret tutarı günlük 98,10-TL (aylık 2.943,00 TL olarak tespit edilmiştir.

Bu durumda 2020 yılında çalışanlara ödenecek aylık net asgari ücret aşağıdaki gibi hesaplanmıştır:

Brüt Ücret (Aylık)

2.943,00 TL

Sigorta Primi İşçi Payı(%14)

412,02 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı(%1)

29,43 TL

Gelir Vergisi Matrahı

2.501,55 TL

Hesaplanan Gelir Vergisi

375,23 TL

Damga Vergisi (%0,759)

22,34 TL

Kesintiler Toplamı

839,02 TL

Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz)

220,73 TL

Net Ücret

2.324,71 TL

 

2020  yılında asgari ücretlinin işverene maliyeti aşağıdaki gibidir:

 

Asgari Ücret

2.943,00 TL

SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı)

456,17 TL

İşveren İşsizlik Sigorta Fonu(%2)

58,86 TL

İşverene Toplam Maliyeti

3.458,03 TL

 

Asgari Geçim İndirimi

Asgari geçim indirimininin hesabında o yıl için belirlenen asgari ücretin yıllık toplamı esas alınmaktadır.Bu durumda 2020 yılında uygulanacak AGİ rakamları aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

12 Ay X Asgari Ücret = Asgari Ücretin Yıllık Tutarı

12 X 2.943,00 = 35.316 TL. olmaktadır.

Asgari geçim indirimi tutarının hesabında, ücretlilerin medeni durumuna göre uygulanacak oranlar aşağıdaki gibidir.

Asgari Geçim İndirimden Yararlanan

İndirim Oranı

Çalışanın kendisi

%50

Herhangi bir geliri olmayan eş

%10

1 çocuk

%7,5

2 çocuk

%7,5

3 çocuk

%10

4 çocuk ve diğerleri için

%5

 Bu durumda bekar ve çocuksuz çalışanın AGİ tutarı aylık;

(2.943,00 x 12x0.50x0.15) / 12: = 220,73-TL

 

Örneğin evli eşi çalışan ve 3 çocuk sahibi çalışanın için AGİ tutarı:

Çalışanın kendisi   %50

1.çocuk                  %7,5

2.çocuk                  %7,5

3.çocuk                %10

Toplam                  %75

AGİ (Aylık)   : (35.316 x 0,75 x0,15) / 12 = 331,09 -TL dir.

Ancak çalışanın medeni durumu ve çocuk sayısına göre hesaplanan oran her halükarda % 85 i aşmayacaktır. Bu durumda 2020 yılı için uygulanacak azami aylık AGİ  tutarı= ( 35.316 X0,85 X 0,15) /12= 375,23-TL  olacaktır.

2020 yılında çalışanın medeni haline, evil ise eşinin çalışıp çalışmamasına ve çocuk sayısına göre hesaplanan Asgari geçim indirimin tutarları aşağıdaki gibidir.

Medeni Durum

AGİ (TL)

AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET (TL)

Bekar

220,73

2.324,71

Evli eşi çalışmayan

264,87

2.368,85 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu

297,98

2.401,96 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu

331,09

2.435,07

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu

375,23-

2.479,21

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu

375,23-

2.479,21

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu

375,23-

2.479,21

Evli eşi çalışan

220,73

2.324,71

Evli eşi çalışan 1 çocuklu

253,83

2.357,81 

Evli eşi çalışan 2 çocuklu

286,94

2.390,92

Evli eşi çalışan 3 çocuklu

331,09

2.435,07

Evli eşi çalışan 4 çocuklu

353,16

2.457,14

Evli eşi çalışan 5 çocuklu

375,23-

2.479,21

 

İlgili Tebliğ Ektedir.Saygılarımızla,

 

Ekli Dosyalar :