x

İHRACAT BEDELLERİNİN %25’İ MERKEZ BANKASI’NA SATILACAK(2021:64)

İHRACAT BEDELLERİNİN %25’İ MERKEZ BANKASI’NA  SATILACAK

Tarih:.04.01.2022

Sayı: 2021:64

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından,  İhracat Genelgesinin Ek 1 inci Maddesi Kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına Yapılacak Döviz Satışına İlişkin Uygulama Talimatı yayınlanmıştır.

16 Ocak 2020 tarihli İhracat Genelgesinin Ek 1 inci maddesine göre,

-İBKB (İhracat Bedeli Kabul Belgesi) ’ye veya DAB (Döviz Alım Belgesi)’a bağlanan ihracat bedellerinin %25'i

-İBKB’yi veya DAB’ı düzenleyen bankaya satılacak

-Banka tarafından bu bedeller  aynı gün Merkez Bankasına satılacak (Merkez Bankası tarafından ilan edilen ve işlem günü için geçerli döviz alış kuru üzerinden) ve Merkez Bankasının banka nezdindeki hesabına aktarılacak

-Söz konusu  bedelin tam karşılığı banka tarafından ihracatçıya Türk parası olarak ödenecektir.

3 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe giren Merkez Bankası Uygulama Talimatında konuyla ilgili aşağıdaki açıklamalar yer almaktadır:

a)İhracat Genelgesine göre İBKB veya DAB’a bağlanan ihracat bedeli dövizin %25’i, İBKB veya DAB’ın düzenlendiği tarihteki işlem kuru üzerinden Merkez Bankasına satılmak üzere İBKB veya DAB’ı düzenleyen bankaya satılacaktır. ( İşlem Kuru olarak,  Merkez Bankası tarafından saat 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 ve 15:00’de ilan edilen ve İBKB veya DAB’a bağlanan ihracat bedeli dövizin Türk lirasına çevrildiği saat itibarıyla en son açıklanmış olan döviz alış kuru esas alınacaktır.)

b) Banka nezdinde Merkez Bankası adına ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini hesaplar açılacak ve bankanın bu Uygulama Talimatı kapsamında satın aldığı dövizler saat 17:00’ye kadar Merkez Bankasına bildirilerek toplu bir şekilde söz konusu hesaplara aktarılacaktır.

c)Merkez Bankasının hesabına aktarılan dövizlere ilişkin dekont, ekstre ve benzeri belgeler ile bilgiler ve döviz alışı yapılan tutarlara ait bilgiler bankalarca Merkez Bankasına aynı gün elektronik ortamda bildirilecektir.

ç) Banka tarafından Merkez Bankasının hesabına aktarılan dövizler, Merkez Bankasınca işlem kuru üzerinden satın alınacaktır.

d) Döviz alış işlemleri karşılığı Türk lirası tutarları Merkez Bankasınca bankanın EFT merkezine masrafsız olarak gönderilecek ve saat 17:30’a kadar sonuçlandırılamayan işlemler için ise Türk lirası tutarlar bankanın Merkez Bankası nezdindeki zorunlu karşılık hesabına aktarılacaktır.

e) Banka tarafından yapılan döviz transferlerine ilişkin tüm masraflar, aylık olarak toplu bir şekilde banka tarafından gönderilen mesajda yer alan ödeme gününde saat 11:00’de Merkez Bankası tarafından ilan edilen döviz alış kuru üzerinden, takip eden ayın son iş gününe kadar Merkez Bankasınca Türk lirası olarak ödenecektir.

f) İhracat genelgesine göre ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden İBKB veya DAB’a bağlanan ihracat bedeli dövizler bu Uygulama Talimatı kapsamında olacak ve  işlemlerin,  suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin ulusal ve uluslararası standartlara uygun gerçekleştirildiğine dair kontrol bankalarca yapılacaktır.

Saygılarımızla