x

KDV UYGULAMASINDA YAPILAN DÜZENLEMELER(2022:68)

KDV UYGULAMASINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

Tarih:.18.01.2022

Sayı: 2022:68

18 Ocak 2022 tarih 31723 sayılı Resmi Gazete’de Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik  Yapılmasına Dair Tebliğ (seri no 40) yayımlanmıştır.

 

Tebliğde aşağıdaki hususlar yer almaktadır:

 

  1. Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlerde KDV istisnası

Bilindiği üzere,  ulusal güvenlik amaçlı teslim ve hizmetler KDV’den istisna edilmiştir. Ulusal güvenlik kuruluşlarına istisna kapsamında doğrudan teslim ve hizmet ifasında bulunan yükleniciler tarafından bu kuruluşlara yapılan teslim ve hizmetler ile yüklenicilere yapılan teslim ve hizmetler tam istisna kapsamındadır. İstisna kapsamındaki işlemlerle ilgili yüklenilen KDV indirim konusu yapılabilir ve indirimle giderilemeyen KDV için iade talebinde bulunulabilir. Savunma Sanayi Müsteşarlığının adı Savunma Sanayi Başkanlığı olarak değiştirildiğinden Tebliğde de Müsteşarlık ifadesi Başkanlık olarak  değiştirilmiştir.

Bu istisnanın uygulamasında istisna kapsamında mal ve hizmet temin etmek isteyen ulusal güvenlik kuruluşları, söz konusu mal ve hizmetlerin istisna kapsamında olduğuna dair Gelir İdaresi Başkanlığından uygunluk bildirimi almaktaydı. Yapılan değişiklikle ulusal güvenlik kuruluşları, söz konusu mal ve hizmetlerin istisna kapsamında olup olmadığı konusunda tereddüte düşerlerse, Gelir İdaresi Başkanlığından görüş alabilecekler.

 

  1.  İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşlerinde İstisna

Bilindiği üzere, İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında;

a) Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 (dahil)  ile 2021(dahil)  yılları arasında yüklenilen ve 2017 (dahil)  ile 2021(dahil)  yıllarının altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde,

b) 50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 (dahil)  ile 2021(dahil)  yılları arasında yüklenilen ve 2017 (dahil)  ile 2021(dahil) yılları sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi izleyen yıl içerisinde, talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade edilmektedir. İstisna uygulaması 2022, 2023 ve 2024 yıllarını da kapsayacak şekilde uzatılmıştır.

Saygılarımızla