x

TÜTÜN ÜRÜNLERİNDE ASGARİ MAKTU ÖTV TUTARI ARTIRILDI(2020:30)

                    TÜTÜN ÜRÜNLERİNDE ASGARİ MAKTU ÖTV TUTARI ARTIRILDI

 

Tarih: 14.05.2020

Sayı: 2020:30

  13 Mayıs 2020 tarih ve 31126 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2537 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile sigara ve diğer bazı tütün ürünlerinden alınan 0,3899-TL  asgari maktu Özel Tüketim Vergisi tutarı, 13 Mayıs 2020 tarihi itibariyle 0,4569-TL’ye yükseltilmiştir.

      Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) Cetvelinde yer alan söz konusu tütün ürünlerine ilişkin yeni asgari maktu vergi tutarının yer aldığı tablo aşağıdaki gibidir:

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)

Maktu Vergi Tutarı (TL)

2402.20

Tütün içeren sigaralar

67

0,4569

0,4539

2402.90.00.00.00

Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açıkpurolar, sigarillolar ve sigaralar)

 -Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar

 

 

 

67

 

 

 

0,4569

 

 

 

0,4539

24.03

Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; "homojenize" veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa veesansları (2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19, 2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00, 2403.99.90.00.00 hariç)

         

 

 

 

 

          67

 

 

 

 

 

0,4569

 

 

 

 

 

0,4539

2403.99.10.00.00

Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün

67

0,4569

0,4539

 

İlgili Kararname Ektedir.Saygılarımızla,

Ekli Dosyalar :