x

ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI(2020:36)

 ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI

Tarih: 26.06.2020

Sayı: 2020:36

23 Haziran 2020 tarih ve 31164 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile   çeşitli iş kollarına ait  asgari işçilik oranları ekteki gibi belirlenmiştir. Sözkonusu Tebliğ, 23 Haziran 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İlgili Oranlar Ektedir.Saygılarımızla,

 

Ekli Dosyalar :