x

YURT DIŞI LOJİSTİK MERKEZLERİNE SAĞLANAN DESTEKLER (2020:47)

    YURT DIŞI LOJİSTİK MERKEZLERİNE SAĞLANAN DESTEKLER

Tarih: 15.10.2020

Sayı: 2020:47

14 Ekim 2020 tarih ve 31274 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3080 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, yurt dışında faaliyete geçirilen lojistik merkezlerin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) desteklenmesi hususu düzenlenmiştir.

 

Kararda, Yurt Dışı İşbirliği Kuruluşları olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği   (TOBB), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) veya bunlar tarafından kurulan yada  bunların %51’ine sahip oldukları şirketler tarafından kurulan Yurtdışı Lojistik Merkezlerinin (YDLM) destekleneceği belirtilmiştir.

 

YDLM kapsamına, ürünlerin dağıtımı ile ilgili depolama, yükleme/boşaltma, sevkiyat, elleçleme, tehlikeli madde hizmetleri, kargo birleştirme/bölme, soğuk depolama ve dağıtım gibi faaliyetleri yurt dışında gerçekleştiren merkezler alınmıştır.

 

Desteklenecek Gider Kalemleri

1) Kurulum, bilişim dahil yatırım, ruhsat ve izin giderleri  %70 oranında ve en fazla YDLM başına en fazla 5.000.000 ABD Doları

2) İşbirliği kuruluşlarının doğrudan veya yurtdışı şirketleri veya şubeleri aracılığı ile açtıkları birimlerin kira,komisyon,  kullanım giderleri. İlk 2 yıl için %70, diğer yıllar %50 oranında ve YDLM başına yıllık en fazla 3.000.000 ABD Doları

(Bu destekten  5 yıl yararlanılabilecek. Son 3 yıllık ortalama  kapasite  kullanım oranı en az % 50 olanlara ilave 5 yıla kadar destek verilebilir. Ancak toplamda 10 yılı aşamaz.)

3) Reklam, tanıtım,pazarlama faaliyetleri ile danışmanlık giderleri. En fazla 10 personel için ücret desteği (Kişi başı yıllık brüt ücretin 100.000 ABD Dolarını  geçmemesi kaydıyla) İlk 2 yıl için %70, diğer yıllar için %50 oranında ve YDLM başına yıllık en fazla 700.000 ABD Doları

          (Bu destekten  5 yıl yararlanılabilecek. Son 3 yıllık ortalama  kapasite  kullanım oranı en az % 50 olanlara ilave 5 yıla kadar destek verilebilir. Ancak toplamda 10 yılı aşamaz.)

4) İhracatçıların gümrükleme ve diğer giderleri için yıllık en fazla 100.000 ABD Doları. Bu destek en fazla 5 yıl olabilecek.

 

Desteklenecek YDLM Sayısı

En fazla 6 YDLM desteklenecek. Destek süresi bitmeden destek kapsamından çıkartılan YDLM yerine yeni bir YDLM destek kapsamına alınabilir ve öncekinin kalan destek süresi kadar destekten yararlanabilir.

 

Ödeme İşlemleri

Destek ödemesi için ibraz edilen belgelerdeki giderler Türk Lirası cinsinden olması halinde DFİF’ten ödeme Türk Lirası cinsinden, döviz cinsinden olması halinde ABD Doları cinsinden ödeme yapılır.

 

İlgili karar ektedir, saygılarımızla..

Ekli Dosyalar :