x

GVK GEÇİCİ 67 NCİ MADDESİNDE YER ALAN TEVKİFAT ORANLARININ SÜRESİ UZATILDI(2021:25)

GVK GEÇİCİ 67 NCİ MADDESİNDE YER ALAN TEVKİFAT ORANLARININ SÜRESİ UZATILDI

Tarih:02.04.2021

Sayı: 2021:25

   1 Nisan 2021 tarih ve 31441 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3755 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile,Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 nci maddesinde yer alan tevkifat oranlarının uygulama süreleri 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Aralık 2020 tarihine kadar açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına  Gelir Vergisi Kanunun Geçici 67 nci maddesi uyarınca uygulanacak tevkifat oranlarında indirime gidilmişti. İndirimli tevkifat oranlarının  uygulaması 3031 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatılmıştı.

     3755 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile indirimli tevkifat oranlarının uygulaması 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

  1. Mevduat Faizleri ile Katılım Bankaları Kar Payları

    1 Nisan 2021- 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında açılan veya vadesi yenilenen mevduat faizleri ile katılım bankaları kar paylarına aşağıdaki oranların uygulamasına devam edilecektir.

Mevduat faizlerinden

 

Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda

     % 5

1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda

     % 3

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

     % 0

Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

     % 0

Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından

 

Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda

     % 5

1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda

     % 3

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda 

      % 0

 

  1. Bankalar Tarafından İhraç Edilen Tahvil ve Bonolar ile Fon Kullanıcısı Bankalar Olan ve Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikaları

 

    1 Nisan 2021- 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanacak tevkifatlarda aşağıdaki oranların uygulamasına devam edilecektir.

Vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden

%5

Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden

%3

Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden

%0

6 aydan az süreyle (6 ay dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan

%5

1 yıldan az süreyle (1 yıl dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan

%3

1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan

%0

 

  1. Yatırım Fonları

     1 Nisan 2021- 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında iktisap edilen, (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında “döviz” ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara %0 tevkifat oranı uygulanacaktır.

       İlgili Karaname Ektedir.Saygılarımızla,

 

Ekli Dosyalar :