x

YENİLENMİŞ CEP TELEFONLARI %1 KDV’YE TABİ OLACAK(2021:43)

YENİLENMİŞ CEP TELEFONLARI %1 KDV’YE TABİ OLACAK

Tarih:.30.09.2021

Sayı: 2021:43

    30 Eylül 2021 tarih ve 31614 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4517 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yenilenmiş cep telefonlarında KDV oranı 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren %1 uygulanacaktır.

     Buna göre 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren,  Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik kapsamında en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının yenilenmek ve sertifıkalandırılmak kaydıyla yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından yenilenmiş ürün garantisi verilerek teslimleri %1 KDV’ye tabi olacaktır.

        Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu sıra kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dahil edilmeyecektir.

       İlgili Karar Ektedir.Saygılarımızla,

Ekli Dosyalar :