x

GVK GEÇİCİ 67 NCİ MADDESİNDEKİ İNDİRİLMİŞ TEVKİFAT ORANLARI YIL SONUNA KADAR UYGULANACAK(2021:44)

GVK GEÇİCİ 67 NCİ MADDESİNDEKİ İNDİRİLMİŞ TEVKİFAT ORANLARI YIL SONUNA  KADAR UYGULANACAK

Tarih:.01.10.2021

Sayı: 2021:44

    1 Ekim 2021 tarih ve 31615 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4561 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 nci maddesindeki aşağıda  yer alan tevkifat oranlarının uygulama süreleri 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

Mevduat Faizleri ile Katılım Bankaları Kar Payları

1 Ekim 2021 tarihinden itibaren açılan veya vadesi yenilenen mevduat faizleri ile katılım bankaları kar paylarına aşağıdaki oranların uygulamasına devam edilecektir.

 

Mevduat faizlerinden;

 

Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda

     % 5

1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda

     % 3

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

     % 0

Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

     % 0

Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;

 

Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda

     % 5

1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda

     % 3

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda 

     % 0

 

Bankalar Tarafından İhraç Edilen Tahvil ve Bonolar ile Fon Kullanıcısı Bankalar Olan ve Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikaları

1 Ekim2021 tarihinden itibaren iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanacak tevkifatlarda aşağıdaki oranların uygulamasına devam edilecektir.

 

Vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden

 

%5

Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden

 

%3

Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden

 

%0

6 aydan az süreyle (6 ay dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan

 

%5

1 yıldan az süreyle (1 yıl dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan

 

%3

1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan

 

%0

Yatırım Fonları

1 Ekim 2021 tarihinden itibaren iktisap edilen, (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında “döviz” ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara %0 tevkifat oranı uygulanacaktır.

      İlgili karar ektedir.Saygılarımızla

 

Ekli Dosyalar :