x

VARLIK BARIŞINDAN 30 HAZİRAN 2022 TARİHİNE KADAR YARARLANILABİLECEK(2022:65)

VARLIK BARIŞINDAN 30 HAZİRAN 2022 TARİHİNE KADAR YARARLANILABİLECEK

Tarih:.05.01.2022

Sayı: 2022:65

31 Aralık 2021 tarih ve 31706 (6.mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5058 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile varlık barışı uygulama süreleri 6 ay daha  uzatıldı.

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun ile getirilen varlık barışından yararlanmak için,

Gerçek ve tüzel kişilerce 30 Haziran 2021 tarihine kadar

a) Yurt dışındaki varlıklarının,

i) Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildirilmesi ve bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi ya da

ii) Yurt dışındaki banka veya finansal kurumlardan alınan kredilerin kapatılmasında kullanılması

b) Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıkların vergi dairelerine bildirilmesi şartı getirilmiştir.

4196 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile süreler 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmıştı.

5058 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile varlık barışı süresi 30 Haziran 2022 (bu tarih dahil) tarihine kadar uzatılmıştır

Saygılarımızla