x

BİNEK OTOLARDA ÖTV İNDİRİMİ(2022:66)

BİNEK OTOLARDA ÖTV İNDİRİMİ

Tarih:.13.01.2022

Sayı: 2022:66

13 Ocak 2022 tarih ve 31718 sayılı Resmi gazete’de yayımlanan 5096 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı binek otomobillerinde ÖTV matrah grupları ve oranlarında aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

Mal İsmi

87.03  Diğerleri

 

 

 

            Oran

 
 
 
 

Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçmeyenler

 

Eski

Yeni

Eski

Yeni

 

Özel tüketim vergisi matrahı 92.000 TL’yi aşmayanlar

Özel tüketim vergisi matrahı 120.000 TL’yi aşmayanlar

45

45

 

Özel tüketim vergisi matrahı 92.000 TL’yi aşıp, 150.000 TL’yi aşmayanlar

Özel tüketim vergisi matrahı 120.000 TL’yi aşıp, 150.000 TL’yi aşmayanlar

50

50

 

--------

Özel tüketim vergisi matrahı 150.000 TL’yi aşıp, 175.000 TL’yi aşmayanlar

---

60

 

--------

Özel tüketim vergisi matrahı 175.000 TL’yi aşıp, 200.000 TL’yi aşmayanlar

---

70

 

Diğerleri

Diğerleri

80

80

 

Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçen fakat 2000 cm³'ü geçmeyenler

 

 

 

Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³'ü geçmeyenler

 

 

 

Özel tüketim vergisi matrahı 114.000 TL’yi aşmayanlar

Özel tüketim vergisi matrahı 130.000 TL’yi aşmayanlar

45

45

 

Özel tüketim vergisi matrahı 114.000 TL’yi aşıp, 170.000 TL’yi aşmayanlar

Özel tüketim vergisi matrahı 130.000 TL’yi aşıp, 210.000 TL’yi aşmayanlar

50

50

 

Diğerleri

Diğerleri

80

80

 

 

İlgili karar ektedir.Saygılarımızla

Ekli Dosyalar :