x

Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olmayanlar / Olanlar

Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olmayanlar / Olanlar

2015 Yılında Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olmayanlar

 

Noterler

 

Özel Kanunlarına Göre Kurulan Kooperatifler ile Bunların Oluşturdukları Birlikler

2014 Yılı Satış veya Hasılatları Aşağıda Belirtilen Tutarları Aşmayan Mükellefler

Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunanlardan Hasılat Tutarı

149.000 TL

11 .Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Faaliyetinde Bulunanlardan Satışları Tutarı

213.000 TL

11 .Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Dışındaki İşlerle Uğraşanlardan Hasılat Tutarı

108.000 TL

Zirai Kazancı İşletme Hesabı Esasına Göre Belirlenen Çiftçilerden Hasılat Tutarı

213.000 TL

 

 

2015 Yılında Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olanlar

 

Kurumlar vergisi veya ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden, 2014 yılı aktif toplamı 6.385.000 TL 'yi ve net satışlar toplamı 12.766.000 TL'yi aşmayanlar