x

Defter Tutma Hadleri

Defter Tutma Hadleri

01.01.2015 tarihinden itibaren,
1- Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı 160.000,00 TL veya
satışlarının tutarı 220.000,00 TL'yi aşanlar,
2- 1. bentteki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı 88.000,00 TL'yi aşanlar,
3- 1 ve 2 numaralı benhlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının 5 katı ile
yıllık satış tutarının toplamı 160.000,00 TL'sini aşanlar