x

Değerli Kağıtlar ve Bedelleri

Değerli Kağıtlar ve Bedelleri

 

Değerli Kağıdın Cinsi

Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları:

a) Noter kağıdı

8,30

b) Beyanname

8,30

c) Protesto, vekaletname, re'sen senet

16,60

2 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)

3 - Pasaportlar

82,50

4 - Yabancılar için ikamet tezkereleri

55,00

5 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)

6 - Nüfus cüzdanları

7,50

7 - Aile cüzdanları

75,00

8 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)

9 - Sürücü belgeleri

102,00

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

102,00

11 - Motorlu araç trafik belgesi

102,00

12 - Motorlu araç tescil belgesi

76,50

13 - İş makinesi tescil belgesi

76,50

14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)

5,25

15- Mavi Kart

7,50