x

Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Miktarları

Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Miktarları

 

Veraset - intikal Türü

İstisna Tutarı

Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde

161.097.-TL

Füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde

322.392.-TL

İvazsız suretle meydana gelen intikallerde

3.711.-TL

Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde

3.711.-TL