x

YMM'lerin Yapacakları Karşıt İncelemelere İlişkin Limitler

İşlem Türü

İstisna Tutarı (2015)

Karşıt inceleme yapılmasının zorunlu olmadığı haller

23.000 TL

Bir Mükelleften bir aylık dönemde yapılan mal ve hizmet alımları toplamının aşması halinde karşıt inceleme yapılması gereken limit

69.000 TL