x

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANMA MECBURİYETİ

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyeti

Maliye Bakanlığınca yayınlanan 426 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Tebliğine göre 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna göre kullanmak zorunda oldukları ödeme kaydedici cihazların yerine 01.01.2016 tarihinden itibaren Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar kullanılacaktır.

01.01.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, mali hafızaları dolan ödeme kaydedici cihazlara, yeni mali hafıza takılmaz hurdaya ayrılırlar. Hafızası dolmamış olan cihazlarda 31.12.2015 tarihini geçmemek üzere mali hafızaları doluncaya kadar kullanılabilecektir.