x

2015 DÖNEMİ YEVMİYE DEFTERİ KAPANIŞ ONAYI

2015 DÖNEMİ YEVMİYE DEFTERİ KAPANIŞ ONAYI

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrasınca kağıt ortamında tutulan Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar yapılacaktır.

Türk Ticaret Kanununun Ticari defterlere ilişkin Tebliği ile 01.01.2013 tarihinden itibaren Yevmiye defterinin, izleyen hesap döneminin altıncı ayının sonuna kadar notere ibraz edilip son kaydın altına noterce "Görülmüştür" ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanması zorunludur.

2015 Yılına ait kağıt ortamında tutulan Yevmiye Defterlerinizin Kapanış Onayını Haziran ayı sonuna kadar yaptırmanız gerekmektedir. Gerekli onayı yaptırmayanlar hakkında TTK. 562. Maddesi gereği 4.000 TL idari para cezası uygulanır.

Saygılarımızla…