x

ŞEHİT OLAN VATANDAŞLARIN AİLELERİNE VE YARALANAN VATANDAŞLARA YAPILACAK AYNİ VE NAKDİ YARDIMLAR

DUYURU

25.07.2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 2016/18 sayılı başbakanlık genelgesi ile 15.07.2016 tarihinde şehit olan vatandaşların ailelerine ve yaralanan vatandaşların yaralarının sarılması için Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığı görevlendirilerek yardım kampanyası başlatılmıştır.

Bilindiği üzere 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 10-e bendine göre Başbakanlıkça ve Bakanlar Kurulunca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağışların tamamı Kurumlar vergisi matrahından indirilebilmektedir.

Başbakanlıkça başlatılan bu yardım kampanyasına yapılacak olan bağışların tamamı Kurumlar Vergisi matrahından indirilebilecektir.

 

İlgili genelge ektedir. Saygılarımızla…