x

SİGORTA PRİMİNE ESAS GÜNLÜK KAZANCIN ALT VE ÜST SINIRI

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesine göre, bu kanun gereğince alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise bu tutarın 6,5 katı olarak uygulanan üst sınır 6761 Sayılı Kanun Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 1/1/2017 tarihinden itibaren 7,5 kat olarak uygulanacaktır.