x

2016 ARALIK ELEKTRONİK DEFTER OLUŞTURMA DUYURUSU

2016 ARALIK ELEKTRONİK DEFTER OLUŞTURMA DUYURUSU

 

Bilindiği üzere mükellefler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar kendilerine ait güvenli elektronik imza veya mali mühür ile imzalarlar. Ancak mali yılın son ayı için ise uygulama aşağıdaki gibidir.

1-  Gerçek kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar kendilerine ait güvenli elektronik imza veya mali mühür ile imzalar,

2-  Tüzel kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar (Hesap döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar) kendilerine ait mali mühür ile onaylar.

 

Saygılarımızla…