x

2017 IV. DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYAN SÜRESİ UZADI

 

 

 

2017 IV. DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYAN SÜRESİ UZADI

 

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 99 seri no’lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri’nde,14 Şubat 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2017 IV. Geçici Vergi Dönemi (Ekim-Kasım-Aralık) Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri 19 Şubat 2018 Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldığı, söz konusu uzatmanın, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 14 Şubat 2018 günü sonu olan özel hesap dönemine sahip mükellefleri de kapsayacağı belirtilmiştir.

 

Sirkülerde, beyanname verme süresinin uzatılmasının ödeme süresini etkilemeyeceği ve mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde (19 Şubat 2018 Pazartesi) ödeyecekleri de ilave edilmiştir.

 

Saygılarımızla..