x

GECİKME ZAMMI ORANI DEĞİŞTİ.

29 Haziran 2019 tarih ve 308166 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1266 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 51 inci maddesi uyarınca amme alacakları için %2 uygulanan aylık gecikme zammı oranı 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren %2,5 olarak belirlenmiştir. İlgili açıklamaya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/06/20190629-1.pdf