x

KURUMLAR VERGİSİ BEYAN SÜRESİ UZATILDI

          KURUMLAR VERGİSİ BEYAN SÜRESİ UZATILDI

 

Tarih: 20.04.2020

Sayı: 2020:28

17 Nisan 2020 tarih ve 127 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Saygılarımızla,