x

ELEKTRONİK DEFTER BERATLARININ YÜKLENME SÜRESİ UZATILDI(2020:28)

              ELEKTRONİK DEFTER BERATLARININ YÜKLENME SÜRESİ UZATILDI

Tarih: 21.04.2020

Sayı: 2020:28

20 Nisan 2020 tarihinde yayımlanan 128 sıra numaralı Vergi Usul  Kanunu Sirküleri ile;

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre mücbir sebep kapsamında olmayan kurumlar vergisi mükelleflerinin 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ve “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar ,

30 Nisan 2020 günü sonuna kadar Defter-Beyan Sistemine kaydedilmesi gereken 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemine ilişkin alış ve giderler ile satış ve hasılatlara ilişkin kayıt süresi 31 Temmuz 2020 Cuma günü sonuna kadar  uzatılmıştır.

Saygılarımızla,