x

KATMA DEĞER VERGİSİ BEYAN ve ÖDEME SÜRESİ UZATILDI(2020:29)

KATMA  DEĞER VERGİSİ BEYAN  ve ÖDEME SÜRESİ UZATILDI

Tarih: 22.04.2020

Sayı: 2020:29

        21 Nisan 2020 tarihinde yayımlanan 129 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

24 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Şubat ve 27 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Mart (vergilendirme dönemi üç aylık olan mükelleflerin 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemi dâhil) dönemine ait Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Nisan 2020 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Saygılarımızla,