x

YAPI KAYIT BELGELERİNDE GÜNCELLEME YAPILMASI

YAPI KAYIT BELGELERİNDE GÜNCELLEME YAPILMASI

8 Mayıs 2020 tarih ve 31121 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Tebliğ ile Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda düzenleme yapılmıştır.

Yapılan düzenlemeye göre, alınan Yapı Kayıt Belgelerinde 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yapılacak güncellemelerde ilave bedel ödenmesi gerekirse, sözkonusu bedel, eksik yatırılan meblağın yapı kayıt belgesi bedelinin ilk yatırıldığı tarihten 31 Aralık 2019 tarihine kadar her ay için % 2 oranında artırılması ve 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren ise yasal faiz işletilmesi suretiyle hesaplanacaktır.