x

2020/1. DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYAN ve ÖDEME SÜRESİ UZATILDI(2020:30)

               2020/1. DÖNEM GEÇİCİ  VERGİ BEYAN  ve ÖDEME SÜRESİ UZATILDI

 

Tarih: 13.05.2020

Sayı: 2020:30

       12 Mayıs 2020 tarihli ve 130 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 18 Mayıs 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Mayıs 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Saygılarımızla,