x

VERBİS’ E KAYIT SÜRELERİ UZATILDI(2020:35)

          VERBİS’ E  KAYIT SÜRELERİ UZATILDI

Tarih: 25.06.2020

Sayı: 2020:35

25 Haziran 2020 tarih ve 31166 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Koruma Kurulunun 23/06/2020 tarihli ve 2020/482 sayılı Kararı ile VERBİS’e kayıt süreleri uzatılmıştır.

Buna göre, yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 30 Eylül 2020 tarihine,

Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31 Mart 2021 tarihine,

Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Saygılarımızla,