x

İŞ SÖZLEŞMELERİ 17 AĞUSTOS 2020 TARİHİNE KADAR FESHEDİLEMEYECEK(2020:38)

 

İŞ SÖZLEŞMELERİ 17 AĞUSTOS 2020 TARİHİNE KADAR FESHEDİLEMEYECEK

 

Tarih: 01.07.2020

Sayı: 2020:38

30 Haziran 2020 tarih ve 31171 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2707 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İş Kanunu’nun Geçici 10 uncu maddesinde yer alan 3 aylık süreler bir ay daha uzatılmıştır.

Yapılan değişiklikle, her türlü iş veya hizmet sözleşmesi,17 Ağustos 2020  tarihine kadar (değişiklikten önce 17 Temmuz 2020) ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemeyecek ve yine 17 Ağustos 2020  tarihine kadar işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilecek ancak bu  ücretsiz izne ayrılmanın  işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermeyecektir.

İlginize Sunarız,Saygılarımızla.