x

İŞ SÖZLEŞMELERİ 17 KASIM 2020 TARİHİNE KADAR FESHEDİLEMEYECEK(2020:44)

    İŞ SÖZLEŞMELERİ 17 KASIM 2020 TARİHİNE KADAR FESHEDİLEMEYECEK

Tarih: 04.09.2020

Sayı: 2020:44

4 Eylül 2020 tarih ve 31234 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İş Kanunu’nun Geçici 10 uncu maddesinde yer alan süreler 2 ay daha uzatılmıştır.

Yapılan değişiklikle, her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından 17 Kasım 2020  tarihine kadar  feshedilemeyecek ve yine 17 Kasım 2020  tarihine kadar işveren, işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilecek ancak bu  ücretsiz izne ayrılma  işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermeyecektir.

Saygılarımızla,