x

KAR PAYI DAĞITIMINDA KISITLAMA SÜRESİ 31 ARALIK 2020 TARİHİNE KADAR UZATILDI(2020:45)

KAR PAYI DAĞITIMINDA KISITLAMA SÜRESİ 31 ARALIK 2020 TARİHİNE KADAR UZATILDI

Tarih: 22.09.2020

Sayı: 2020:45

      18 Eylül 2020 tarih ve 31248 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile sermaye şirketlerinde 2019 yılı dönem net karının yüzde yirmi beşine kadar dağıtılabileceğine ilişkin kısıtlama 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

      Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen Geçici 13 üncü madde ile, sermaye şirketlerinde, 30 Eylül 2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebileceği, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçelerin dağıtıma konu edilemeyeceği ve genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyeceği hükmü getirilmiştir.

        31248 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kar dağıtımında 30 Eylül 2020 tarihine kadar olan kısıtlama süresi 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bilgilerinize Sunarız.Saygılarımızla,