x

İŞ SÖZLEŞMELERİ 17 OCAK 2021 TARİHİNE KADAR FESHEDİLEMEYECEK ​(2020:49)

     İŞ SÖZLEŞMELERİ 17 OCAK 2021 TARİHİNE KADAR FESHEDİLEMEYECEK

 

Tarih: 27.10.2020

Sayı: 2020:49

 

    27 Ekim 2020 tarih ve 31287 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3135 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İş Kanunu’nun Geçici 10 uncu maddesinde yer alan süreler 2 ay daha uzatılmıştır.

Yapılan değişiklikle, her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından 17 Ocak 2021  tarihine kadar  feshedilemeyecek ve yine 17 Ocak 2021 tarihine kadar işveren, işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilecek ancak bu  ücretsiz izne ayrılma  işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermeyecektir.

Saygılarımızla,