x

SİGARADA ÖTV ORANI DÜŞÜRÜLDÜ(2020:56)

SİGARADA ÖTV  ORANI DÜŞÜRÜLDÜ

Tarih: 28.12.2020

Sayı: 2020:56

25 Aralık 2020 tarih ve 31345 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3328 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile tütün ve sigaralardaki ÖTV oranlarında aşağıdaki değişikliğe gidilmiştir.

GTİP NO

Mal İsmi

Vergi Oranı

%

ESKİ

Asgari Maktu Vergi Tutarı

TL

ESKİ

Maktu Vergi Tutarı

TL

ESKİ

Vergi Oranı

%

YENİ

Asgari Maktu Vergi Tutarı

TL

YENİ

Maktu Vergi Tutarı

TL

YENİ

2402.20

Tütün içeren sigaralar

67

0,4883

0,4851

63

0,4883

0,4851

2402.90.00.00.00

Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)

-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar

 

 

 

 

 

 

 

67

 

 

 

 

 

 

 

0,4883

 

 

 

 

 

 

 

0,4851

 

 

 

 

 

 

 

63

 

 

 

 

 

 

 

0,4883

 

 

 

 

 

 

 

0,4851

24.03

Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; "homojenize" veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları (2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19, 2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00, 2403.99.90.00.00 hariç)

 

 

 

 

 

 

67

 

 

 

 

 

 

0,4883

 

 

 

 

 

 

0,4851

 

 

 

 

 

 

63

 

 

 

 

 

 

0,4883

 

 

 

 

 

 

0,4851

2403.99.10.00.00

Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün

67

0,4883

0,4851

63

0,4883

0,4851

ÖTV oranları düşürülen sözkonusu mallarda asgari maktu vergi tutarları ile maktu vergi tutarlarına 2021 Ocak- Haziran döneminde ÜFE ‘deki değişimler uygulanmayacaktır.

Saygılarımızla,