x

İŞ SÖZLEŞMELERİ 17 MAYIS 2021 TARİHİNE KADAR FESHEDİLEMEYECEK(2021:25)

İŞ SÖZLEŞMELERİ 17 MAYIS 2021 TARİHİNE KADAR FESHEDİLEMEYECEK

Tarih:23.02.2021

Sayı: 2021:25

9 Mart 2021 tarih ve 31418 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İş Kanunu’nun Geçici 10 uncu maddesinde yer alan süreler 2 ay daha uzatılmıştır.

Yapılan değişiklikle, her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından 17 Mayıs 2021 tarihine kadar  feshedilemeyecek ve yine 17 Mayıs 2021 tarihine kadar işveren, işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilecek ancak bu  ücretsiz izne ayrılma  işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermeyecektir.

Saygılarımızla,