x

BEYANNAME VERME VE BİLDİRİM SÜRELERİ UZATILDI(2021:29)

BEYANNAME VERME VE BİLDİRİM SÜRELERİ UZATILDI

 

Tarih:26.04.2021

Sayı: 2021:29

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 22 Nisan 2021 tarih ve 133 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

1)26 Nisan 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi,  Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Nisan 2021 Çarşamba günü sonuna kadar,

2)30 Nisan 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021/Mart dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 7 Mayıs 2021 Cuma günü sonuna kadar,

3)30 Nisan 2021 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 7 Mayıs 2021 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Saygılarımızla,