x

DEVLET TAHVİLİ, HAZİNE BONOSU İLE KİRA SERTİFİKALARI GELİRLERİNDE TEVKİFAT %0

DEVLET TAHVİLİ, HAZİNE BONOSU İLE KİRA SERTİFİKALARI GELİRLERİNDE TEVKİFAT %0

Tarih:.28.12.2021

Sayı: 2021:43

22 Aralık 2021 tarih ve 31697 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4937 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 22 Aralık 2021 ile 31 Aralık 2022 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bonolarından elde edilen gelir ve kazançlar ile 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara % 0 tevkifat oranı uygulanacaktır.

Saygılarımızla