x

2022 YILINDA UYGULANACAK TEMERRÜT FAIZ ORANI

2022 YILINDA UYGULANACAK TEMERRÜT FAIZ ORANI

Tarih:.04.01.2022

Sayı: 2021:44

2 Ocak 2022 tarih ve 31707 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliğine göre,  mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranı sözleşmede belirtilmemişse 2022 yılında yıllık % 17,25 uygulanacaktır. Yine 2022 yılında alacağın tahsili masrafları için istenebilecek asgari tutar 555,00-TL olarak tespit edilmiştir.

Saygılarımızla