x

İstihdam paketi Meclis’ten geçti. ( 16.05.2008 )

İstihdam paketi Meclis’ten geçti

 İstihdam paketi olarak adlandırılan İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi

Yasa özetle şunları içeriyor:
-  İşsizlik sigortası fonundan, GAP’a kaynak aktarılacak. Fondan sağlanan kaynak, yatırımlardan elde edilecek gelirlerle geri ödenecek.
-  İşe yeni alınan kadınlar ile 18-29 yaş arasındaki genç işsizlerin SSK primleri, 5 yıl boyunca işsizlik sigortası fonundan karşılanacak.
-  Sigortalıların, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işverenin ödeyeceği 5 puan Hazinece karşılanacak.
-  İşsizlik sigortası fonunun 2008’e ait 1 milyar YTL’lik nemasıyla gelecek 3 yıllık 2.5 milyar YTL’lik özelleştirme geliri GAP için kullanılacak.
-  Özel sektörün çalıştırdığı özürlülerin SSK primleri, Hazine’ce karşılanacak.
-  Asıl işverenle alt işveren (taşeron şirket) arasında kurulan ilişki belgelenecek. Taşeron, kendi işyerinin tescili için asıl işverenden aldığı yazılı işverenlik sözleşmesini, gerekli belgelerle, çalışma bölge müdürlüklerine bildirecek.
-  Eski hükümlü ve terör mağdurları için işverene getirilen istihdam zorunluluğu kaldırıldı. Özel sektörde daha önce işçi sayısının yüzde 6 oranında olan özürlü çalıştırma şartı yüzde 3’e indirildi.