x

Yabancı yatırımcılar, 2003 yılı başından bu yılın nisan sonuna kadar olan dönemde Türkiye’deki doğrudan yatırımlardan elde ettiği karlar ve portföy yatırımlarından sağladıkları getirilerin 25 milyar dolara yakın bölümünü ülkelerine transfer etti. ( 17.06.2008 )

Yabancı yatırımcılar, 2003 yılı başından bu yılın nisan sonuna kadar olan dönemde Türkiye’deki doğrudan yatırımlardan elde ettiği karlar ve portföy yatırımlarından sağladıkları getirilerin 25 milyar dolara yakın bölümünü ülkelerine transfer etti

 

Artan ekonomik ve siyasi istikrarsızlık yüzünden ürküp kaçmasının yüksek boyutlardaki cari açığın finansmanında güçlük çıkaracağı söylenen yabancı sermayenin, son yıllarda Türkiye’deki doğrudan ve portföy yatırımlarından rekor tutarda kar elde ederek ülkesine aktardığı belirlendi.

Yabancıların 2003 yılı başından bu yılın Nisan sonuna kadar olan dönemde Türkiye’deki doğrudan yatırımlarından elde ettiği karlar ile “sıcak para" olarak gelen dış sermayenin portföy yatırımlarından sağladığı getirilerin toplamda 25 milyar dolara yakın bölümünü ülkelerine transfer etti ortaya çıktı.

Merkez Bankası ödemeler dengesi istatistiklerinden yaptığı hesaplamaya göre anılan dönemde yabancılar, Türkiye’deki doğrudan yatırımlarından elde ettikleri karların 6 milyar 805 milyon doları ile Borsa, devlet iç borçlanma senetleri gibi finansal araçlara yaptıkları portföy yatırımlarından kazandıkları 17 milyar 777 milyon doları yurt dışına transfer etti. Böylece anılan dönemde Türkiye’de elde edilen 24 milyar 582 milyon dolarlık bir kaynak ülkeden çıkarak, başka ekonomilere aktı. (Radikal 17 .06.2008)