x

2_B İle İlgili Çalışma Yine Gündemde .19.11.2008

2_B İle İlgili Çalışma Yine Gündemde

Orman vasfını kaybetmiş 2-B niteliğindeki arazilerin anayasa ve yasalarda yapılacak değişiklik çerçevesinde farklı şekillerde değerlendirilmesi üzerinde duruluyor. Bu araziler üzerinde “kentsel dönüşüm projeleri” gerçekleştirilecek.
Sanayi kuruluşu bulunan 2-B’ler de tesis sahiplerine satılacak. Çevre ve Orman Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün de destek verdiği bir çalışmayla, 2-B sorununun çözümü için anayasa değişikliğine gidilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine vardı.
Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığınca hazırlanan 2 ayrı raporda, 2-B sorununun “kangren” haline geldiği belirtildi ve bir an önce çözülmesi istendi.
2-B’ler Türkiye’de 473 bin hektarlık bir alanı kaplıyor. 2-B’lerin en fazla olduğu il de Antalya olarak belirleniyor. Bu şehirdeki orman vasfını kaybetmiş araziler 45 bin 548 hektarlık bir alana yayılıyor.

19.11.2008