x

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından mükelleflere en kısa sürede ve en az maliyetle hizmet sunma anlayışı çerçevesinde “Dilekçematik” hizmetini internet sayfasında sunmaya başlamıştır. Bu uygulama ile vergi ile ilişkili iş ve işlemlerde uygulamada birliğin sağlanması ve en kısa sürede en az maliyetle başvuru dilekçesinin hazırlanabilmesi amaçlanmıştır.

Günlük yaşantıda vergi dairesiyle olan işlemlerde sıklıkla kullanılan dilekçelerden önemli bir kısmı (38 adet) bu bölümde yer almaktadır. Mükellefler hangi konuda talepte bulunacaklarsa konuyla ilgili dilekçeyi seçip istenen bilgileri girerek göster butonuna basıp bilgilerin doğruluğunu kontrol ettikten sonra çıktı almak suretiyle dilekçelerini hazırlayabileceklerdir . söz konusu dilekçe standartları şu işlemler için hazırlanmıştır.

. ''Aynı Vergi Dairesinin Sınırları İçinde Adres Değişikliği Dilekçesi, Borcu Yoktur Yazısı Alma Dilekçesi,Ceza İndirim Talebi Dilekçesi, Ceza İndirim Talebi Dilekçesi (teminat gösterilmesi durumunda), Defter Belge İbraz Dilekçesi, Düzeltme Beyannamesi Verme Dilekçesi, Ek Faaliyette Bulunma Dilekçesi, Gelir Tablosu ve Bilanço Tasdiki Talep Dilekçesi, İnternetten Gönderilen Beyanname Listelerine İlişkin Dilekçe, İhbarnamenin Kaldırılması İçin Talep Dilekçesi, İşe Başlama/Bırakma Bildirimi, Kesin Teminat Mektubu Örneği, Mahsup Talebi Dilekçesi, Muhtasar Beyanname Verilmeyeceğine İlişkin Dilekçe, Mükellefiyet Yazısı Talep Dilekçesi, Mükellefler Tarafından Kullanılan Belgelerin Tasdikine İlişkin Olarak Noterlerce Doldurulacak Bilgi Formu, Nakit İadeler İçin Banka Hesap No Bildirim Dilekçesi, Nakit İade Dilekçesi, Ödeme Kaydedici Cihaz Alma Yazısı İzin Dilekçesi, Ödeme Kaydedici Cihaz Levhası Talep Dilekçesi, Pişmanlık Talebi Dilekçesi, Stopaj Kesintisi Onayı Talep Dilekçesi, Şube İşe Başlama Dilekçesi, Vergi Levhası, Vergi Levhası Tasdik Bildirim Dilekçesi, Vergi Levhası Tasdik Ettirme Dilekçesi, Uzlaşma Talebi Dilekçesi.''  Ayrıca dilekçematik üzerinden ''Elektronik Beyanname Gönderme İşlemleri'', ''Erteleme ve Taksitlendirme İşlemleri'' ve ''İnternet Hizmetleri'' ile ilgili formlara da ulaşılabilecek. Bu uygulama daha sonra , başvuruların, elektronik imza yoluyla internet üzerinden alınması oluşturuyor. Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığının, konuya ilişkin çalışması devam ediyor.