x

Vergiler Yeni Yılda Artacak (03.11.2010)

Bakanlar Kurulu, mevzuatın kendisine tanıdığı yetkiyi kullanmazsa, çeşitli vergi, harç ve cezalar, yeni yılda yüzde 7,71 oranında artacak. Yeni orana göre vergi, harç ve cezalar şöyle olacak:

Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) üretici fiyat endeksi, Ekim ayı sonunda, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 7,71 oranında artış gösterdi. Vergi Usul Kanunu uyarınca her yıl yeniden değerleme oranını TÜİK'in üretici fiyatı genel endeksine göre açıklayan Maliye Bakanlığı, 2010'un oranını da bu ay içinde ilan edecek.


                                                      2011 YENİDEN


VERGİ, HARÇ VE CEZALAR          2010 RAKAMI    DEĞERLENDİRMEYE GÖRE TUTAR
-----------------------------------           ---------------------    ---------------------------------------------

VERGİ CEZALARI (Y.Değerleme kadar) En az ceza haddi
-Damga vergisi                           7,70                8,29
-Diğer vergiler                         16,00               17,23
Özel usulsüzlük cezaları
-Fatura, gider pusulası,
verilmemesi ve alınmaması              160,00              172,34
-1. derece usulsüzlük cezası
.Sermaye şirketleri                     90,00               96,94
.1. sınıf tüccar, serbest meslek        57,00               61,39   
.2. sınıf tüccar                        28,00               30,16
-Bilgi vermekten çekinenlere 1.
sınıf tüccara özel usul. cezası      1.000,00             1077,10

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (Y. Değerleme kadar)
Otomobil,arazi taşıtı (1-3 yaş)
-1300 cm3 ve aşağısı                    405,00               436,23
-1301-1600 cm3 arası                    648,00               697,96
-1601-1800 cm3 arası                  1.140,00             1.227,89
-1801-2000 cm3 arası                  1.793,00             1.931,24
-2001-2500 cm3 arası                  2.690,00             2.897,40
-2501-3000 cm3 arası                  3.750,00             4.039,13 
-3001-3500 cm3 arası                  5.711,00             6.151,32
-3501-4000 cm3 arası                  8.976,00             9.668,05
-4001 cm3 ve üstü                    14.689,00            15.821,52

Motosikletler (1-3 yaş)
-100-250 cm3 arası                       78,00                84,01
-1210 cm3 ve üstü                       977,00             1.052,33  

Minibüs (1-6 yaş)                       486,00               523,47
Otobüs ve benzerleri (1-6 yaş)
-Oturma yeri 25 kişiye kadar          1.221,00             1.315,14
-Oturma yeri 46 kişi ve üstü          1.955,00             2.105,73

Kamyonet, kamyon (1-6 yaş)
-1.500 kg'a kadar                       437,00               470,69
-5.001-10.000 kg arası                1.466,00             1.579,03
-10.001-20.000 kg arası               1.759,00             1.894,62
-20.001 kg ve üstü                    2.200,00             2.369,62

HARÇLAR (Y. Değerleme kadar)
Pasaport harçları
-6 aya kadar olanlar                     65,00                70,01
-1 yıl için olanlar                      95,00               102,32        
-2 yıl için olanlar                     155,00               166,95
-3 yıl için olanlar                     220,00               236,96
-3 yıldan fazla süreliler               310,00               333,90

Yargı harçları
-Sulh mahkemesi, icra tetkik merii        8,00                 8,62
-Vergi mahkemesine başvuru               17,15                18,47
-Danıştay'a başvuru                      35,50                38,24
-Bölge İdare Mahkemesine başvuru         17,15                18,47

Sürücü belgesi harçları
-A, F ve H sınıfı sürücü belgesi          77,85                83,85
-B sınıfı sürücü belgesi                234,30               252,36   
-Uluslararası sürücü belgesi            156,20               168,24
-Diğer sürücü belgeleri                 390,70               420,82


DAMGA VERGİSİ

-Makbuz senedi                            9,90                10,66
-Rehin senedi                             5,90                 6,35
-Gelir vergisi beyannameleri             27,90                30,05
-Kurumlar vergisi beyannameleri          37,25                40,12
-KDV beyannameleri                       18,55                19,98

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ (Y. Değerleme kadar)

-Evlatlıklar dahil füruğ ve
eşten her birine isabet eden
miras hisselerinde istisna          109.871,00           118.342,05
-İvazsız intikallerde istisna         2.535,00             2.730,45
-Para ve mal üzerine yarışma ve
çekilişlerde istisna tutarı           2.535,00             2.730,45