x

Vergi Levhası Mecburiyeti Kalktı (27.05.2011)

Vergi Levhası Mecburiyeti Kalktı

 

İşyerlerinde Vergi Levhalarının Asılması Zorunluluğuna Son Verildi.

 

   TBMM'de görüşülen "torba" kanunun 4. bölümünün 85. maddesindeki, işyerlerinde vergi levhalarının kolayca görülebilen yerlere asılması mecburiyeti kaldırıldı.


   Gizli oturum kapsamında yapılan değişiklikte, 4/1/1961 tarih ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 5. maddesinin 5. fıkrasındaki, "Levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde asmak zorundadırlar." ibaresi, "Levhayı almak zorundadırlar." şeklinde değiştirildi.

(Cihan Haber Ajansı)