x

Katma Değer Vergisi Beyanname verilme Süreleri Uzatıldı

19/10/2012 tarih ve 65 Sıra No.lu Katma Değer Vergisi Sirkülerinde; Eylül/2012 
dönemine ilişkin Katma Değer Vergisi beyannamelerinin verilme süresinin, 2012 
yılı Kurban Bayramı nedeniyle Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki 
yetkiye istinaden, 30 Ekim 2012 Salı günü akşamına kadar uzatılmıştır.