x

Haziran 2007 Dönemine Ait Banka Muameleleri Vergisi ve Sigorta Muameleleri Vergisi Beyannameleri, 16 Temmuz'a Kadar Elektronik Ortamda Verilecek

Gelir İdaresi Başkanlığı, konuya ilişkin Vergi Usul Kanunu Sirküleri yayımladı. Buna göre, Haziran 2007 dönemine ait Banka Muameleleri Vergisi ve Sigorta Muameleleri Vergisi beyannameleri, 16 Temmuz 2007'ye kadar elektronik ortamda verilecek. Verginin ödemesi de aynı süre içinde yapılacak.
Sirkülerde, 28 Haziran 2007 tarihinde yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile mükelleflere, Haziran 2007 dönemine ait Hizmet Vergisi (Banka Muameleleri Vergisi/Sigorta Muameleleri Vergisi) Beyannameleri ile izleyen dönemlerde verilecek söz konusu beyannameleri elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirildiği anımsatıldı. Aynı tebliğde, Haziran 2007 dönemine ait olup 15 Temmuz'a kadar verilmesi gereken Hizmet Vergisi Beyannamelerinin mali tatil nedeniyle 27 Temmuz 2007 tarihine kadar verilebileceğinin belirtildiğine dikkat çekilen sirkülerde, şunlar kaydedildi ''Ancak, 5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin (9) numaralı fıkrasının Maliye Bakanına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 1 Sıra No.lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğin '10.Diğer hususlar' bölümünde banka ve sigorta muameleleri vergisine ilişkin olarak verilmesi gereken beyannamelerin verilme sürelerinin mali tatil nedeniyle uzamasının söz konusu olmayacağı belirtilmiştir. Buna göre, Haziran 2007 dönemine ait Hizmet Vergisi (Banka Muameleleri Vergisi/Sigorta Muameleleri Vergisi) Beyannamelerinin 15 Temmuz 2007 tarihinin resmi tatile rastlaması nedeniyle 16 Temmuz 2007 günü akşamına kadar elektronik ortamda verilmesi ve verginin de aynı süre içinde ödenmesi gerekmektedir.''